ADMINISTRATIVNĚ-VÝROBNÍ OBJEKT VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

MÍSTO:     PARDUBICKÝ KRAJ
ROK:        2022
FÁZE:       ARCHITEKTONICKÁ STUDIE