BYTOVÝ DŮM KYJE

MÍSTO:     PRAHA
ROK:        2021
FÁZE:       STUDIE