PROMENÁDA PODOLSKÉHO POTOKA HEŘMANŮV MĚSTEC – ETAPA I

MÍSTO:     HEŘMANŮV MĚSTEC, PARDUBICKÝ KRAJ
ROK:         2018
FÁZE:       STUDIE

Podél Podolského potoka v Heřmanově Městci jsme navrhli promenádu navazující na historickou cestu od zámku Kinských (dnes Domov seniorů) do zámecké bažantnice za městem. Základní myšlenkou návrhu je obnovení prostoru kolem poslední nezatrubněné vodoteče v centru města a její zpřístupnění obyvatelům. Potok propojuje centrum města (náměstí) se zástavbou bytových domů kolem hřebčína. Promenáda prostupuje nenásilně územím a nabízí obyvatelům nevšední zážitky při cestě z města do přírody.

V první části je navržena transparentní ocelová lávka v kontaktu s vodotečí, která je vykonzolována nad potok kolem historického objektu Medov. V navazující části je promenáda na břehu Podolského potoka tvořena mlatovou cestou, jež je od výběhů hřebčína oddělena dvojitým plotem se zelení. Po trase promenády jsou navrženy objekty, např. lávka s pozorovatelnou koní či portál z lehké ocelové struktury, který co nejméně zasahuje do okolí. Přírodní břehy potoka jsou zachovány ve své divokosti a zpřístupněny pouze na vybraných místech, a to stupňovitým dřevěným deckingem, který spolu s portálem kolem teplovodu tvoří “hlediště” pro rámovaný výhled na centrum města s potokem a pro aktivity na plošině u vody (např. letní kino).