ŘADOVKY HEŘMANŮV MĚSTEC

MÍSTO:     HEŘMANŮV MĚSTEC, PARDUBICKÝ KRAJ
ROK:        2019
FÁZE:       STUDIE

V Heřmanově Městci je dlouhodobý nedostatek volných parcel pro rodinné domy, proto bylo zadáním a cílem studie ověřit možnost využití stávajícího pozemku a jeho následné rozparcelování pro návrh většího počtu dvojdomů.

Hlavním cílem proto bylo vytvořit dostatek soukromí pro jednotlivé obyvatele tohoto typu výstavby. Navržená studie optimalizuje malometrážní dvojdomy na startovací bydlení městského typu a snaží se tento typ individuálního bydlení citlivě začlenit do okolního prostředí.

Oba 2 typy dispozic rodinných dvojdomů s přilehlou zahradou mají v zásadě totožný character, měnící se pouze v rámci rozměrových vztahů.