REKONSTRUKCE A NOVOSTAVBA RD VINOŘ

MÍSTO:     VINOŘ, PRAHA
ROK:        2020
FÁZE:       STUDIE

Investor nás oslovil s žádostí o návrh dvou rodinných domů na pozemku ve vilové lokalitě ve Vinoři. Záměrem bylo maximálně využít daný pozemek, proto jsme navrhli dva objekty, které svými materiály a tvaroslovím respektují okolní zástavbu a vytváří spolu harmonický celek.

Souběžně s hlavní ulicí se nachází stávající rodinný dům, jehož rekonstrukcí vznikly tři bytové jednotky. Dům byl očištěn od nepůvodních přístaveb a doplněn o půdní vestavbu. Dominantou nově komponované fasády se stal dřevem obložený vikýř prostupující dvěma podlažími mezonetového bytu.

Novostavba dalšího objektu dotvářející sousedící původní polovinu dvojdomu obsahuje taktéž tři bytové jednotky. Kompozice fasády, barevné a materiálové řešení navazuje na první rekonstruovaný objekt.