REKONSTRUKCE POLOVINY DVOJDOMKU PARDUBICE

MÍSTO:     PARDUBICE, PARDUBICKÝ KRAJ
ROK:        2020
FÁZE:       PROJEKT

Zakoupením poloviny historického dvojdomku na předměstí Pardubic začala cesta našich investorů k vysněnému bydlení. „Poslepovaný“ rodinný dům bylo potřeba očistit od nekoncepčních úprav a přístaveb, abychom mohli posléze oživit a podpořit jeho genius loci a „funkcionalistickou“ podstatu.

Zástavba malometrážních dvojdomků z meziválečného období představuje kvalitní bydlení s výbornou dostupností do centra města. Snahou návrhu bylo, kromě zlepšení technického stavu objektu, také zachování a zvýraznění jeho architektonických hodnot: rehabilitace uliční fasády (zvětšení oken doplněných o vikýř půdní vestavby) a zjednodušení přístaveb zázemí do zahrady. Pro přístavby nezbytného technického zázemí směrem do zahrady byla zvolena jednotící zaoblená forma odkazující k období vzniku stavby. Zaoblené formy zpřehledňují zadní část stavby a lépe se uplatňují při pohybu a oslunění úzkého pozemku, a tak vytváří přirozená klidná zákoutí (terasa u kuchyně). Princip zaoblených forem se propisuje do celého návrhu stavby (např. nová veranda), včetně interiéru. Kvůli členitosti celého objektu bylo zvoleno jednotící barevné a materiálové řešení – bělošedá škrábaná omítka zateplovacího systému v kombinaci s bělošedou plechovou krytinou střechy, které jsou doplněny dřevem s mezerami.