RODINNÝ DŮM U AŠE

MÍSTO:     VÝHLEDY, KARLOVARSKÝ KRAJ
ROK:        2020
FÁZE:       V REALIZACI

Na svažitém pozemku pod lesem v obci Výhledy u Aše jsme pro investorku navrhli tvarově tradiční, dynamicky řezaný dům, který „klame tělem“ a velkoryse se otevírá směrem k nejkrásnějším výhledům.

Návrh respektuje urbanismus přilehlé zástavby a vytváří jednoduchý přízemní objekt tvořený dvojicí archetypálních hmot formovaných svažitostí a tvarem pozemku a orientací ke světovým stranám. Dům je osazen podél hranic parcely a zároveň vytváří pomyslný předěl mezi otevřenou krajinou svažitých luk a klidným uzavřeným prostorem lesa. Obě hmoty domu cloní nežádoucí pohledy z okolí a vytvářejí chráněný prostor pobytové zahrady v jižní a severní části pozemku. Obě hmoty jsou na sebe navázány tak, aby vytvářely dojem menšího domu a zároveň umožňovaly funkční zónování jednotlivých místností. Kromě hlavních prosklených ploch orientovaných k nejlepším výhledům jsou hmoty domu doplněny okny s rafinovanými průhledy do lesa a do klidné části zahrady v horní části pozemku.

Fasáda obložená plechem je záměrně navržena střídmě s minimalistickými detaily z důvodu bezúdržbovosti a větší odolnosti vůči povětrnostním a klimatickým vlivům. Jednoduchá puristická hmota s detailem ve formě obkladu fasády navazuje svým tvarem na okolní tradiční zástavbu a materiály.