ROZVOJOVÁ STUDIE OBCE JANKOVICE

MÍSTO:     JANKOVICE, PARDUBICKÝ KRAJ
ROK:        2020
FÁZE:       STUDIE

Zástupci malé obce Jankovice u Přelouče jsme byli osloveni, abychom jim pomohli s využitím poloprázdné budovy obecního úřadu a zpustlé historické návsi kolem místního rybníku. V rámci oživení návsi jsme navrhli prostory a plochy koncentrující společenské aktivity v přirozeném historickém těžišti obce, což otevřelo cestu pro plynulé využití dnes po většinu času poloprázdnému objektu obecního úřadu s hasičskou zbrojnicí.

Navrhli jsme přesun funkce obecního úřadu do nájemního domu na návsi, který bude kompletně rekonstruován. Přesunutý úřad s malým společenským sálem vytvoří protiváhu k hostinci na protější straně návsi. Spojením společenských a kulturních funkcí na návsi kolem rybníka vznikne důstojný prostor pro konání obecních akcí (rozsvěcení vánočního stromku, farmářských trhů, letního kina atd.). Na hrázi u rekonstruované hospody jsou navrženy dřevěné multifunkční terasy, které slouží pro venkovní posezení, jak pro obecní účely, tak i pro potřeby hostince. Navrhli jsme také zatravnění zpevněných parkovacích stání a přesun autobusové zastávky na náves, ze které by byl možný přímý přístup k rybníku po terénních schodech.

Díky přesunu obecního úřadu vznikl ve stávajícím obecním domě prostor pro nové nájemní byty, hasičskou zbrojnici a malou samoobsluhu.