ROZVOJOVÁ STUDIE OBCE STRÁŽNICE

MÍSTO:     STRÁŽNICE, JIHOMORAVSKÝ KRAJ
ROK:        2021
FÁZE:       STUDIE

V malém městě na jihu Moravy, které se nachází na rozhraní CHKO Bílé Karpaty a Přírodním parkem Strážnické Pomoraví, se nedaleko hlavního historického náměstí rozléhá ulice Kovářská, která ve městě patří k nejstarším osídleným místům. Dříve se zde nacházela část židovského města, které bylo od konce 60. let minulého století asanováno. Na začátku 70. let zde vzniklo malé strážnické sídliště v dnešní podobě, včetně betonových hřišť.

V této podobě funguje veřejný prostor u ulice Kovářská dodnes. Zejména parkovací kapacity proto neodpovídají dnešním standardům a dětská hřiště jsou také značně dožilá. Z toho důvodu se vedení radnice obce Strážnice rozhodlo pro revitalizaci veřejného prostoru v těsné blízkosti dvou výškových domů, s jejíž studií nás oslovili.

Kromě akutní potřeby nových parkovacích ploch, zde navrhujeme plochy pro rekreaci pro všechny generace – dětské hřiště, street workout hřiště, altán s možností grilování, či volnou plochu pro piknik. Všechny tyto plochy podporují diagonální cesty dvou významových úrovní. Hlavní cesty jsou dlážděné a propojují jednotlivé plochy, podružné cesty jsou mlatové a zkracují vzdálenosti uživatelům. Diagonální směry podporují současné zapojení lokality do celku a neméně tak otevírají další možnosti dalšího plánovaného rozvoje místa. Směr a významnost cest je podpořena vysazenou nízkou zelení bezúdržbového charakteru, která ve spojení se stávajícími i nově vysazenými stromy odcloňuje dění v parku od bytových domů.

Návrh je doplněn o smart cities prvky, jako jsou patníková světla napájená ze solárních panelů umístěných na střeše altánu, parkové lavičky s USB zásuvkami, či uzamykatelné boxy na kola, kde je možnost dobít elektrokola.