DENNÍ STACIONÁŘ CHOLTICE

MÍSTO:     CHOLTICE, PARDUBICKÝ KRAJ
ROK:        2017-2020
FÁZE:       REALIZOVÁNO

Novostavba denního stacionáře pro handicapované je navržena jako přízemní minimalistická dřevostavba s plochou střechou, která je umístěna na pozemku Domu s pečovatelskou službou v městysu Choltice.

Tvarově jednoduchý objekt je navržen tak, aby zapadl do okolní různorodé zástavby a svým soudobým architektonickým pojetím reprezentoval význam budovy občanské vybavenosti. Velmi důležité bylo také propojení s malou pobytovou zahradou. Budova byla zároveň navržena velmi ekonomicky s ohledem na finanční možnosti investora.

Interiéru dominuje dřevěný strop s pohledovou elektroinstalací, který odhaluje princip dřevostavby. Prostor je vybaven volným nábytkem, který je možné snadno přemisťovat a díky tomu je uspořádání interiéru velice variabilní. Nezaměnitelný je pak pohled skrze prosklenou stěnu na rybník za zahradou.

FOTO: Martin Zeman, DAtelier.cz