REKONSTRUKCE OBECNÍHO DOMU LIPOLTICE

MÍSTO:     LIPOLTICE, PARDUBICKÝ KRAJ
ROK:        2017
FÁZE:       PROJEKT

Pro malou obec v Pardubickém kraji jsme navrhli rekonstrukci Obecního domu na návsi. Navržená rekonstrukce vyzdvihuje důležitost stavby v rámci obce a snaží se jí navrátit její důležitost, aby se znovu mohla stát centrem veřejného komunitního života v obci.

Řešený objekt se nachází v centru obce a je spolu s kostelem její dominantou. V rámci návrhu byl nevyužívaný prostor kina nahrazen víceúčelovým sálem, který je nově propojen se sálem hostince. Navrženy byly také úpravy hostince. Prostory obecního úřadu byly přemístěny do přízemí, kde byla zřízena pobočka pošty a pronajímatelné prostory. Pro mix veřejných funkcí byl upraven adekvátní nástupní prostor – foyer s hygienickým zázemím. V podkrovním prostoru vznikly 3 nové obecní byty se samostatným vstupem.

Rekonstruovaná část objektu dostala jednotící architektonické řešení, které odkazuje ke klasickému vesnickému domu se sedlovou střechou a hmotově zjednodušuje celou „srostlici“ přístavby hostince. Nový vzhled objektu Obecního domu podtrhuje jeho společenský a kulturní význam. Lapidární objem je v přízemí prořezán většími plochami prosklení a vně tak propisuje funkce obecního domu, zve návštěvníka a propojuje interiér stavby s exteriérem.