VILA V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH

MÍSTO:     VÝHLEDY, KARLOVARSKÝ KRAJ
ROK:        2020
FÁZE:       STUDIE

Navržený rodinný dům se nachází na jižním svahu horského pásma Smrčiny v blízkosti hranice s Německem. Návrh respektuje urbanismus přilehlé zástavby a vytváří svébytný, ale jednoduchý objekt, který je formován jak orientací ke světovým stranám, tak nejlepšími výhledy. Forma “krystalu” v krajině zároveň odkazuje na geologickou rozmanitost zdejší krajiny.

Navržený dům respektuje svažitý pozemek – je osazen podél vrstevnic a zároveň vytváří předěl mezi otevřenou krajinou svažitých luk a uzavřeným prostorem lesa. Jednotlivé fasády jsou “nalámány” podle hranic pozemku a především tak, aby odclonily nežádoucí pohledy z okolních domů a vytvořily chráněné pobytové prostory. Terasy v obytném prostoru a v pokojích poskytují jižní a jihozápadní výhledy a jsou kvůli soukromí řešeny formou nik v hmotě domu.

Dispozice domu je výškově navázána po půl patrech – jednotlivá podlaží jsou propojena polovičním ramenem schodiště, což umožňuje snadnější pohyb po domě a citlivější osazení domu do svahu.

Moderní a tvarově netradiční stavba se škrábanou bělošedou omítkou v kombinaci s dřevěnými rámy oken je záměrně navržena střídmě s minimalistickými detaily a svým materiálovým řešením navazuje na okolní tradiční zástavbu.