ZASTAVOVACÍ STUDIE NÁMĚSTÍ PROKOPA HOLÉHO

MÍSTO:     CHEB, KARLOVARSKÝ KRAJ
ROK:        2020
FÁZE:       STUDIE

V rozsáhlé proluce na západní straně náměstí Prokopa Holého v Chebu jsme pro soukromého investora navrhli zástavbu bytových domů respektující původní (dnes zbořený) blok domů. Bytové domy vytváří novou výškově členitou uliční frontu a dotvářejí náměstí.

Navržené výškově uskakované domy umožňují lepší proslunění úzkého vnitrobloku a vytváří čitelné fasády jednotlivých sekcí (bytových domů) – jsou paralelou k domům na hlavním náměstí. Návrh propojuje prostorové regulativy ÚP s urbanistickou studií a dokončuje náměstí. V přízemí domů vzniká souvislý komerční parter obrácený do náměstí, který může s výhodou využít propojení se zelení. Idea prostupnosti bloku je vzhledem k jeho velké délce podpořena pěším průchodem z náměstí do ulice Osvobození.

Parkovací stání jsou umístěna v krytých garážích ve vnitrobloku na úrovni 1.NP. Vjezdy jsou vedeny z nově vytvořené obytné ulice. Garáže se zelenou střechou umožní jak ozelenění dvorní části bloku, tak i jeho využití pro jednotlivé sekce bytových domů (ať už jako společná zahrada, nebo jako předzahrádky k jednotlivým bytům). Vzhledem ke složitějším geologickým poměrům v lokalitě není navrženo podsklepení objektu.