ŽIŽKOVSKÁ SPOJKA

MÍSTO:     PRAHA – ŽIŽKOV
ROK:        2021
FÁZE:       REALIZOVÁNO

V rámci cyklu „Žižkovská spojka“ jsme navrhli dvě instalace na pomezí land artu a užitného umění. Na nádvoří radnice MČ Praha 3 vznikla terasa pro venkovní zasedání úředníků, zatímco na Tachovském náměstí upozorňujeme na jeho dlouhodobé problémy.

Instalace DVOR3K pracuje s ideou bývalých žižkovských dvorků jako místa setkávání a rozvoje společenského života obyvatel okolních domů. Forma vestavby reaguje na původní členitost vnitrobloku. V navazující travnaté ploše je uvažováno rozmístění soch a menších instalací s jednoduchým sedacím prvkem. Instalací se snažíme poukázat na nevyužití žižkovských dvorků a jejich potenciál.

Žižkovský ledovec kontrastním způsobem upozorňuje na problémy a potenciál zamrzlého Tachovského náměstí. Navržené segmenty Vítkovského ledovce pomyslně sjíždějí z Vítkova a vytvářejí multifunkční pobytové plochy (lavičky, pódia), které bezbariérově spojují cyklostezku s náměstím, vymezují prostory pro chodce na úkor aut a naznačují původní příčné propojení náměstí a jeho těžiště v poloze původní vážnice.

Instalace se snaží poukázat na původní unikátní charakter svažitého náměstí otevřeného směrem k Vítkovu a upozornit na problémy, které je nezbytné při dalším rozvoji náměstí překonat. Forma instalace symbolizuje postupný vývoj a zejména nový impulz v rozvoji náměstí, který přineslo „tání“ původní bariéry železnice.