GOLF RESORT CIHELNY

MÍSTO:     KARLOVY VARY – CIHELNY, KARLOVARSKÝ KRAJ
ROK:        2018
FÁZE:       STUDIE

Respektování terénu/vrstevnic. Minimální terénní úpravy a zásah do oblasti. Zachování stávajících stromů. 20 parkovacích stání v místě. Návaznost recepce s golf resortem (recepce,zázemí).