NÁSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA VINOHRADECH

MÍSTO:     VINOHRADY, PRAHA
ROK:        2017
FÁZE:       STUDIE

V rámci střešní nástavby byl využit maximální objem nové hmoty při zachování estetických hodnot domu. Bylo využito tradičních materiálů, taktéž v souladu s přístupem památkové péče.