POLYFUNKČNÍ DŮM DRAŽICE

MÍSTO:     DRAŽICE, STŘEDOČESKÝ KRAJ
ROK:        2018
FÁZE:       PROJEKT

Přestavba RD na polyfunkční dům se nachází na okraji obce Dražice ve blízkosti výrobního areálu Družstevních závodů Dražice -strojírna s.r.o. V rámci stavebních úprav objektu se nahradí stodola novým křídlem připojeným na stávající objekt pro bydlení. Vytvoří se tak administrativní křídlo se školícím zařízením. Snahou návrhu je kromě zlepšení technického stavu objektu také zachování zvýraznění jeho architektonických hodnot.

Ve studii byl zvýrazněn archetyp venkovského domu doplněn o nové křídlo, které respektuje tradiční stavení a vytváří tak polouzavřený dvůr. Jedná se o jakousi analogii na vesnické tvarosloví s hospodářskými objekty (stodolami) kolem dvora. V návrhu též došlo k výraznému zjednodušení fasády se záměrem zlepšit její čitelnost. Jednoduchá přístavba doplňuje tradiční dům se šambránami. Lehké dřevěné fasády přístavby odkazují na analogii hospodářského dvora a jejich odlišné pojetí nechává vyniknout původní objekt. V návrhu je použito tří základních materiálů-tašková krytina, dřevo, omítka.

Hlavní vstup do rodinného domu je přístupný z krytého podloubí. Nové administrativní křídlo je navrženo jako kombinace zděného systému doplněné o dřevěné stropy a krovy. Původní objekt je zanechán zděný s dřevěným krovem.