POLYFUNKČNÍ DŮM DRAŽICE

MÍSTO:     DRAŽICE, STŘEDOČESKÝ KRAJ
ROK:        2018
FÁZE:       PROJEKT

Přestavba rodinného domu na polyfunkční dům se nachází na okraji obce Dražice v blízkosti výrobního areálu Družstevních závodů Dražice-strojírna s.r.o. V rámci navržených stavebních úprav bylo na místě původní stodoly vystavěno nové křídlo připojené na stávající objekt. Vznikla tak administrativní část se školícím zařízením. Snahou návrhu je jak zachování architektonických hodnot objektu, tak i zlepšení jeho technického stavu.

Ve studii byl zachován archetyp venkovského domu, ten byl doplněn o nové křídlo, které respektuje tradiční stavení a vytváří polouzavřený dvůr. Jde tedy o analogii na vesnické tvarosloví s hospodářskými objekty (stodolami) kolem dvora. V návrhu byla výrazně zjednodušena fasáda se záměrem zlepšit její čitelnost. Odlišné pojetí lehkých dřevěných fasád přístavby nechává vyniknout původní objekt. V návrhu je použito tří základních materiálů – tašková krytina, dřevo a omítka.

Hlavní vstup do obytné části domu je situován do krytého podloubí. Nové křídlo je navrženo v kombinaci zděného systému s dřevěnými stropy a krovy, stejně jako původní dům.