VILA V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH

MÍSTO:     VÝHLEDY, KARLOVARSKÝ KRAJ
ROK:        2020
FÁZE:       STUDIE

Novostavba RD se nachází na jižním svahu horského pásma Smrčiny v blízkosti státní hranice s Německem. Návrh respektuje urbanismus přilehlé zástavby a vytváří svébytný, ale jednoduchý objekt, který je formován zejména orientací ke světovým stranám a také nejlepšími výhledy. Forma “krystalu” zasazeného v krajině zároveň odkazuje ke geologické rozmanitosti zdejší krajiny.

Navržený dům respektuje svažitý pozemek – je osazen podél vrstevnic a zároveň vytváří pomyslný předěl mezi otevřenou krajinou svažitých luk a klidným uzavřeným prostorem lesa. Jednotlivé fasády jsou “nalámány” podle hranic pozemku a především tak, aby odclonily nežádoucí pohledy z okolních domů a vytvořily chráněný prostor pobytové zahrady. Terasy v hlavním obytném prostoru a u pokojů jsou orientovány na nejhodnotnější jižní a jihozápadní výhledy a jsou také kvůli soukromí řešeny jako niky v hmotě domu. Pobytová lodžie chrání proti klimatickým podmínkám a umožňuje nerušený pohled do údolí.

Východní a západní část domu jsou mezi sebou výškově navázány po půl patrech – jednotlivé části podlaží jsou propojeny pouze polovičním ramenem schodiště, což umožňuje snadnější pohyb mezi jednotlivými podlažími a také citlivější osazení domu do svažitého terénu

Moderní solitérní stavba se škrábanou bělošedou omítkou v kombinaci s dřevěnými rámy okenních ploch je záměrně navržena střídmě s minimalistickými detaily. Jednoduchá ale tvarově netradiční puristická hmota navazuje materiálovým řešením na okolní tradiční zástavbu.